Eneco Rotterdam

Het nieuwe hoofdkantoor van Eneco in Rotterdam bestaat uit drie gekromde vleugels van wisselende hoogtes, op een verhoogd maaiveld dat de bovengrondse en ondergrondse parkeerlagen omvat. De drie vleugels zijn tot en met de vijfde verdieping met elkaar verbonden. Vanaf de zesde tot en met de achtste verdieping zijn het twee vleugels. De gebouwdelen omsluiten een ruim atrium. Op de plaatsen waar de bouwdelen elkaar raken zijn centrale voorzieningen, zoals trappen, liften, schachten en sanitaire ruimten gesitueerd. Het gebouwoppervlak beslaat in totaal circa 44.500 m2 bruto vloeroppervlak, waarvan 30.300 m2 kantoorruimte en 14.200 m2 parkeergarage.

A+ energielabel

Het gebouw is met een A+ energielabel zeer energiezuinig en heeft een 'groene' uitstraling met een begroeide gevel over een hoogte van drie bouwlagen, een beplant verhoogd maaiveld, een hellend mos-sedumdak op het paviljoen en daktuinen op de twee lagere vleugels. In het gebouw zijn bijzondere technische en duurzame oplossingen verwerkt op het gebied van zonne-energie, windenergie en luchtcirculatie. Het gebouw heeft een op de zon georienteerde ruimtelijke opbouw. 

Rol Eltechna bij oplevering

Het nieuwe hoofdkantoor van Eneco gaat 1.400 medewerkers huisvesten. Dankzij de indeling met open ruimtes en aanvullende voorzieningen is het benodigde kantooroppervlak gereduceerd. Dit bespaart kosten en onnodig energieverbruik voor lege ruimten voorkomt. Samen met Terberg systemen heeft Eltechna een grote rol in de realisering van dit project. Dit door de levering van de Hoofdverdelers, bypass verdeler, onderverdelers, de 4 railkoker trajecten en de centrale touchpanels met de PLC's. Door de geringe hoogte in de parkeergarage was dit een voorbeeld van maatwerk op de millimeter!